ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การเลือกวิชาภาษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เปิดให้นักเรียนเลือก ในวันที่ 8-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โดยที่นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ต้องเลือกทุกคน และใช้เลขประจำตัวนักเรียนในการสมัครแทนเลขประชาชน..

สถิติ

  • วิชาทั้งหมด 28 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 1126 คน
  • ครูผู้สอนทั้งหมด 29 คน
  • นักเรียนเลือกวิชาแล้ว 1126 คน
  • นักเรียนยังไม่เลือกวิชา 0 คน