ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การเลือกวิชาภาษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เปิดให้นักเรียนเลือก ในวันที่ 8-12พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โดยที่นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ต้องเลือกทุกคน และใช้เลขประจำตัวนักเรียนในการสมัครแทนเลขประชาชน..

สถิติ

  • วิชาทั้งหมด 28 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 990 คน
  • ครูผู้สอนทั้งหมด 12 คน
  • นักเรียนเลือกวิชาแล้ว 990 คน
  • นักเรียนยังไม่เลือกวิชา 0 คน