รายชื่อวิชาทั้งหมด

Total 28 result(s).
รหัสวิชาชื่อวิชาห้องที่รับจำนวนที่รับรับสมัครอีก
JA 30276ภาษาญี่ปุ่น 4C24/10,11,12,13440
JA 30275ภาษาญี่ปุ่น 4C14/10,11,12,13442
JA 30274ภาษาญี่ปุ่น 4B24/5,6,7,14423
JA 30273ภาษาญี่ปุ่น 4B14/5,6,7,14420
JA 30272ภาษาญี่ปุ่น 4A24/1,2,3,4450
JA 30271ภาษาญี่ปุ่น 4A14/1,2,3,4450
JA 20271ภาษาญี่ปุ่น 1A11/1,4,5,6410
JA 20271ภาษาญี่ปุ่น 1A21/1,4,5,6410
JA 20271ภาษาญี่ปุ่น 1B11/2,3,7,8410
JA 20271ภาษาญี่ปุ่น 1B21/2,3,7,8413
JA 20271ภาษาญี่ปุ่น 1C11/9,10,11380
JA 20271ภาษาญี่ปุ่น 1C21/9,10,113811
JA 20271ภาษาญี่ปุ่น 1D11/12,13,14383
JA 20271ภาษาญี่ปุ่น 1D21/12,13,14384
CH 30261ภาษาจีน 4A14/1,2,3,4450
CH 30261ภาษาจีน 4A24/1,2,3,4450
CH 30261ภาษาจีน 4B14/5,6,7,14420
CH 30261ภาษาจีน 4B24/5,6,7,14420
CH 30261ภาษาจีน 4C14/10,11,12,13440
CH 30261ภาษาจีน 4C24/10,11,12,13440
CH 20261ภาษาจีน 1A11/1,4,5,6410
CH 20261ภาษาจีน 1A21/1,4,5,6410
CH 20261ภาษาจีน 1B11/2,3,7,8410
CH 20261ภาษาจีน 1B21/2,3,7,8410
CH 20261ภาษาจีน 1C11/9,10,11380
CH 20261ภาษาจีน 1C21/9,10,11380
CH 20261ภาษาจีน 1D11/12,13,14380
CH 20261ภาษาจีน 1D21/12,13,14385